Waterway 212-7957 3"FD-5 de peregrino Doble Roto Mini tormenta Jet -gris 24,98 EUR*